1. Kütüphane tarafından belirlenen başvuru kaynakları, ansiklopediler, sözlükler, nadir ve yazma eserler, tezler, süreli yayınlar… vb. ödünç verilmez. Bu eserler Kütüphane içinde kullanılabilir, fotokopi işlemleri için kimlik karşılığı güvenlik sistemi alanı dışına çıkarılabilir.
2. Görsel-işitsel bilgi kaynakları, Kütüphane dışına çıkarılamaz.
3. Ödünç alma işlemlerinde kimlik göstermek zorunludur.
4. Fakülte lisans öğrencileri, 15 gün süreyle en fazla 10 kitap ödünç alabilir.
5. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 20 gün süreyle en fazla 10 kitap ödünç alabilirler.
6. Fakülte akademik personeli, 30 gün süreyle en fazla 15 kitap ödünç alabilirler.
7. Fakülte idari personeli, 15 gün süreyle en fazla 5 kitap ödünç alabilir.
8. Süresi dolan kitaplar iade edilmedikçe yenileri ödünç verilmez.
9. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmeyen kitaplar için; 2 defa uzatma işlemi yapılabilir. Bu işlem iade tarihi sona ermeden yapılmalıdır. Aksi halde, sistem üzerinden uzatma işlemi yapılamaz. Öğrenciler süre uzatma işlemini, kütüphaneye gelerek ya da web üzerinden kütüphane sistemine kendilerine verilen şifre ile yapabilirler.
10. Kaynaklar bir başkası tarafından da iade edilebilir.
11. İade edilecek kaynakların işlemleri ödünç verme bankosunda yapılır.
12. Kütüphane, gereklilik halinde herhangi bir kitabın iadesini kullanıcıdan talep edebilir.