Fakülteden ayrılan akademik ve idarî personel ile mezun olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ödünç aldıkları kitapları kütüphaneye iade etmedikçe istifa, emeklilik ya da mezuniyet işlemleri tamamlanmaz.