1. Fakültemiz kütüphanesinde bulunan yazma eserler http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/
linkinden taranabilir.
2.  http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ adresinde bulunmayan yazma eser
talepleri için aşağıdaki form doldurularak , istenilen eklerle birlikte
Fakültemize postalanabilir.
3. Yardım için 0312 310 32 80 / 1690 aranılabilir.