Kütüphanemiz, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) üyesidir. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) kapsamındaki Kütüphanelerin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prof. Dr. Halil İnalcık Kütüphanesinden yararlanma koşulları şu şekildedir:
1. Kaynak paylaşımı kapsamında, Yurtiçi Devlet veya Vakıf Üniversite kütüphaneleri ve bilgi merkezlerine hizmet verilir.
2. İstekler, Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi – KİTS -sistemi ile yapılır.
3. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi, şehir içi ve dışı: 30 gündür.
4. Kütüphanemiz gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen kaynak için; kullanım süresi
dolmadan “Geri çağırma” işlemi yapabilir. Geri çağırma isteğinin kesinleşmesi durumunda, isteyen taraf materyali özel kargo servisi ile göndermekle yükümlüdür.
5. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi, üzerinde rezerv olmadığı takdirde en çok bir kez (30 gün) uzatılır.
6. Nadir ve Yazma Eserler, Referans Kaynaklar, Rezerv Eserler, Özel Koleksiyonlar, Tezler, Dergiler ve Gör-İşit Materyalleri ödünç verilmez.
7. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde
sorumluluk, istekte bulunan kütüphaneye aittir. Bu durumlarda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.
8. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanelerde olduğu TOKAT (Ulusal Toplu Katalog)
taraması ile tespit edilebilir.
9. Yayın İstek Formu doldurularak şahsen veya e-posta (ntuna@ankara.edu.tr adresine) yoluyla Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL) Birimine iletilir.
10. Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
11. Diğer Üniversitelerden getirtilen kitapların geliş-gidiş Kargo bedeli Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL) Birimine ödenir.
12. Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL) Birimine 310 32 80 / 1692 numaralı telefonlardan
ulaşabilirsiniz.
13. İlgili protokollerden (ILL) ve ANKOS KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi’nden sadece akademik personel yararlanabilir.