Ankara Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan protokoller ve hükümler esastır. (Bkz.http://kutuphane.ankara.edu.tr/?page_id=264)