Personel

Uzman Nadiye Tuna Kütüphane Sorumlusu

Uzman Fatma Sağlam Özdemir (Teknik Hizmetler)

Kütüphaneci Sibel Yılmaz Karagülle (Teknik Hizmetler)

Nejla Akıncı (Sekreter)

Nuriye Karagöz (2. kat Ödünç-İade-Üyelik Hizmetleri)

Nezihe Karataşoğlu (2. kat Ödünç-İade-Üyelik Hizmetleri)

Sabahattin Yargül (Süreli Yayınlar ve Tezler)

Oğuz Dinçsoy (Kütüphane Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)