Yazma Eserler

1. Fakültemiz kütüphanesinde bulunan yazma eserler http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/
linkinden taranabilir.
2. Yardım için 0312 310 32 80 / 1690 aranılabilir.